Pogoji uporabe

PRAVNO OBVESTILO

Predmetni projektni portal je last Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur (v nadaljevanju: družba).

Dostop do portala in spremljajočih računalniških sistemov je prepovedan brez soglasja s strani družbe. Takoj zapustite stran, če od družbe niste prejeli soglasja za dostop do informacij ali datotek, ki so na voljo na portal. Informacije ali datoteke na portal lahko vsebujejo zaupne podatke v lasti družbe ali njenih partnerjev/strank. Neodobren dostop do ali prenos, razkritje, kopiranje ali distribucija informacij ali datotek, ki so na voljo na portalu, je strogo prepovedana, ne glede na to, ali takšne informacije ali datoteke nosijo oznako zaupnosti.

Družba zavrača kakršnokoli odgovornost, izraženo ali nakazano, v povezavi z dokumenti, ki so na voljo na portalu in ne prevzema odgovornosti za točnost informacij ali datotek, ki jih na portal naložijo tretje stranke. Uporabniki potrjujejo, da informacije ali datoteke, ki jih je uporabnik naložil, ne posegajo v pravice tretjih oseb. Uporabniki prevzemajo vso odgovornost za morebitne kršitve iz naslova informacij ali datotek naloženih kot posledica njihove uporabe portala. Z vstopom na portal potrjujete, da ravnate v skladu z vsemi zakoni, ki so v uporabi za informacije in datoteke v skupni rabi na portalu.

Če potrebujete dostop do portala, vendar še niste prejeli soglasja družbe, nam pišite na protim@r-p.si.